מחיר למשתכן

תכנית "מחיר למשתכן" הינה שיטת שיווק חדשה שיזם משרד הבינוי והשיכון. התכנית מאפשרת לרוכשי דירה ראשונה לרכוש דירה במחיר הנמוך ממחירי השוק.

הנפקת "אישור זכאות"
שלב
01
מול משרד הבינוי והשיכון

יש להנפיק “אישור זכאות” (עפ”י הקריטריונים המופיעים באתר משרד הבינוי והשיכון) באחת מהחברות (עמידר, מילגם ומרכז אלונים מקבוצת מ.ג.ע.ר) למתן שירותי טיפול בבקשות לסיוע בדיור. ניתן להוציא “אישור זכאות” גם דרך אתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון. מומלץ לבחון יכולת מימון לרכישה (משכנתא וכו’), אין טעם להגיש בקשה אם אין יכולת כלכלית לרכישה. מחירי הדירות מופיעים באתר זה, בפרק תוכניות דירה.

 

תקופת ההרשמה ל-28 ימים
שלב
02
מול משרד הבינוי והשיכון

משרד הבינוי והשיכון יפרסם באתר האינטרנט שלו מידע על פתיחת ההרשמה באתר ההגרלות למחזיקי “אישור זכאות” בלבד. במידה ויש ברשות הנרשמים “אישור זכאות” בתוקף, יוכלו לבצע רישום דרך האתר של משרד הבינוי והשיכון. במקביל, חברת רייסדור תפרסם הודעות על פתיחת ההרשמה למשך 28 ימים בעיתונות הכתובה. לרשותכם באתר זה מידע אודות הדירות המוצעות להגרלה במסגרת “מחיר למשתכן” (תב”ע, הדמיות תוכניות דירה, מחירים וכו’).

 

ההגרלה ורשימת הזוכים
שלב
03
מול משרד הבינוי והשיכון

במשך 30 הימים מסיום שלב 2* תתבצע הגרלה בין הנרשמים במשרד הבינוי והשיכון על מיקומם בסדר בחירת הדירות בפרויקט. רשימת הזוכים ומיקומם הסידורי בהגרלה תתפרסם באתר משרד הבינוי והשיכון, וכן תשלח הודעה בדוא”ל ע”י משרד הבינוי והשיכון. למען הסר ספק, הזוכה בכל מספר סידורי הנמוך ביותר יבחר ראשון וכך הלאה. הודעה תישלח גם לנרשמים שלא עלו בהגרלה. אין צורך בשלב זה לפנות לחברה, החברה תזמן אתכם באופן יזום עפ”י סדר ההגרלה לבחירת הדירה.

 

הצגת הפרויקט
שלב
04
מול משרד הבינוי והשיכון

חברתנו תעמוד לרשות הזוכים במתן מידע על אופן הרכישה במסגרת “מחיר למשתכן” במתכונת הבאה: זימון יזום של הזוכים ע”י החברה לקבלת הסבר ומידע על התהליך.

בשלב זה על הרוכש לגבש החלטה לגבי הדירה אותה ירצה לרכוש (מגרש, בניין, דירה). מומלץ להכין רשימת עדיפויות לפי מיקומכם בהגרלה, לדוגמה מקום 10 יכין 11 אפשרויות, מקום 20 יכין 21 אפשרויות וכך הלאה. מומלץ להיכנס למלאי הדירות באתר זה ולהתעדכן במלאי הקיים. מלאי הדירות מוצג בפרק “תוכניות דירה” – עדכון הדירות נתון לשינוי בכל עת ומבוצע ע”י החברה מעת לעת. מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.

בחירת הדירה
שלב
05
מול משרד הבינוי והשיכון

לאחר סיום שלב 4* חברת רייסדור תזמן את הזוכים עפ”י מיקומם הסידורי בהגרלה לבחירת הדירה. במעמד זה יציגו הזוכים את האסמכתאות הנדרשות כגון: הודעת זכייה, תעודה מזהה וכד’. כמו כן, במעמד זה יחתמו הרוכשים על טופס בחירת הדירה – טופס זה יהווה אסמכתא להכנת חוזה מכר על הדירה ולא תהיה אפשרות לרוכש לשנות את הבחירה.
אי הגעה במועד ובזמן שנקבע לפגישת “בחירת הדירה” תבטל את זכותכם לבחירת דירה (עפ”י נהלי משרד הבינוי והשיכון).
מודגש שבמעמד בחירת הדירה חייבים להגיע כל הזוכים הרשומים בטופס אישור הזכייה, או נציג מטעמם המלווה ביפוי כוח נוטריוני.
בסיום הליך זה יתואם עמכם מועד לחתימת חוזה הרכישה – יחד עם זאת, יהיה ניתן לחתום על חוזה רכישה גם במעמד זה.

 

חתימת חוזה
שלב
06
מול משרד הבינוי והשיכון

כ-5 הימים לאחר בחירת הדירה תזומנו לחתימת חוזה הרכישה ע”י החברה. על הזוכים להגיע לחתימת החוזה בליווי המסמכים הנדרשים על פי הנחיות משרד הבינוי והשיכון.
מעמד החתימה האמור בסעיף זה הנו לחתימה על החוזה בלבד. מובהר כי חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע”י משרד הבינוי והשיכון ולא יתקבלו השגות או בקשות לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביהם משא ומתן משפטי. לנוחיותכם ריכזנו את המסמכים הנדרשים בשלב הבא.

 

1
2
3
4
5
6

בכל מקרה של אי עמידה בכל אחד מהמועדים המצוינים, בכל שלב שהוא, תהיה אפשרות לפסול את הזכייה ו/או לשנות את מיקום הזוכה בסדר בחירת יחידות הדיור, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה המנהלת, לרבות במקרה בו הזוכה לא הגיע במועד שנקבע לו לבחירת הדירה ו/או לא הגיע לחתום על הסכם המכר במועד שנקבע לו.
*המועדים המצוינים עשויים להשתנות בהתאם להחלטת משרד הבינוי והשיכון. המידע המחייב הוא זה המופיע באתר משרד הבינוי והשיכון, המידע באתר זה הוא לרקע כללי.

תצהיר התחייבות יחסים מיוחדים – לחץ כאן
נספח יידוע לקונה – לחץ כאן
תצהיר חסר דירה למשרד השיכון – לחץ כאן
תצהיר חסר קרקע למשרד השיכון- לחץ כאן
נספח היעדר היתר – לחץ כאן
נספח בנק – לחץ כאן

מסמך הבהרות מס שבח – לחץ כאן
ייפוי כוח עו”ד – לחץ כאן
ייפוי כוח נוטריוני – לחץ כאן
בחירת דירה-ייפוי כוח בו אחד מהזוכים לא מגיע – לחץ כאן
בחירת דירה-לייפוי כוח נוטריוני – לחץ כאן
חתימת חוזה-לייפוי כוח נוטריוני – לחץ כאן

 

מצגת על הפרויקט-לחץ כאן
להצגת השלבים עפ”י ציר הזמן – לחץ כאן
טופס בחירת דירה – לחץ כאן
חוזה מכר – לחץ כאן
לוח תשלומים לדירות  – לחץ כאן
מפרט מכר כללי- לחץ כאן
נספח מפרט דירה 3 חדרים – לחץ כאן
נספח מפרט דירה 4 חדרים – לחץ כאן
נספח מפרט דירה 5 חדרים – לחץ כאן
נספח מפרט דירה 6 חדרים – לחץ כאן
מלאי דירות-לחץ כאן
מצגת הסבר משרד השיכון-לחץ כאן
תקנון משרד השיכון-לחץ כאן
ד’4
מצגת על הפרויקט-לחץ כאן

טופס בחירת דירה  – לחץ כאן
חוזה מכר – לחץ כאן
לוח תשלומים לדירות  – לחץ כאן
תצהיר יחסית מיוחדים – לחץ כאן
תצהיר חסר קרקע – לחץ כאן
תצהיר חסר דירה – לחץ כאן
נספח יידוע לקונה – לחץ כאן
נספח העדר היתר – לחץ כאן
נספח הבנק – לחץ כאן
נספח הבהרות מס רכישה – לחץ כאן
יפוי כח רגיל בחירת דירה – לחץ כאן
יפוי כח עורך דין – לחץ כאן
יפוי כח נוטריוני חתימת חוזה – לחץ כאן
יפוי כח נוטריוני בחירה + חוזה כללי – לחץ כאן
יפוי כח נוטוריוני בחירת – לחץ כאן
טופס בחירת דירה – לחץ כאן
הסכם מכר – לחץ כאן

הפרויקט

חברת רייסדור גאה לבנות את פרויקט האיכות ברמת בית שמש ד', 7 בניינים בני כ 6-7 קומות הכוללים 140 יח"ד, בסמוך לפארק גדול ורחב ידיים, בתי כנסת ומוסדות ציבור. מיקום הפרויקט יעניק לדיירים איכות חיים ייחודית של נגישות, קרבה ונוף קסום - הפרויקט נבנה במרכז השכונה, על עורק התחבורה הראשי. מיקומו על צלע הר, המשקיף על נוף טבעי עוצר נשימה שזור במרבד השכונות הבנויות תחתיו, מעניק נוף טבעי ואורבני קסום הנשקף מחלון הבית. הפרויקט מציע דירות 3-4 חד' גדולים ומרווחים במיוחד, דירות גן ופנטאוזים מרהיבים, כאשר בדירות ה 3 חדרים ישנה אופציה ממשית להרחבה בהזזת קיר אחד ניתן ליהנות מדירת 4 חד' במחיר של 3 בכל הדירות הושם דגש על חללים גדולים ומרווחים, מטבח גדול ופרקטי, מרפסות ענק וסטנדרט בנייה גבוה ואיכותי במיוחד.

רמת בית שמש ד'

העיר בית שמש, אחת מהערים הצומחות והמתפתחות ביותר בישראל, הנהנית מערוצי תחבורה מפותחים ונגישים, גישה לעורקי התחבורה המרכזיים, אזורי קניות מפותחים, מוקדי תעסוקה, מוסדות לימוד וקהילות איכותיות שקבעו בה את משכנם, הולכת ומתרחבת לשכונה חדשה – רמת בית שמש ד' רמת בית שמש, הינה שכונה גדולה, בדרומה של העיר, המורכבת מתתי שכונות ונהנית משטחים פתוחים וירוקים, נופים קסומים, פארקים רחבים ונחלים מסביבה ובסמוך לה. בימים אלה, מתרחבת השכונה, כאשר בסמוך לרמת בית שמש ג' הולכת ונבנית שכונת רמת בית שמש ד', העתידה לכלול למעלה מ- 8,000 יח"ד, באזור נהנה מתנופת פיתוח אדירה, גישה מהירה לצירי התנועה החדשים, לכביש 38 ולתחנת הרכבת. בקרבת השכונה החדשה שירותים חיוניים ומוקדי תעסוקה המותאמים לציבור החרדי, מוסדות חינוך, מרכזי קניות, מרכז רפואי ועוד לצירי התנועה החדשים, לכביש 38 ולתחנת הרכבת. בקרבת השכונה החדשה שירותים חיוניים ומוקדי תעסוקה המותאמים לציבור החרדי, מוסדות חינוך, מרכזי קניות, מרכז רפואי ועוד.

רייסדור יזמות

חברת 'רייסדור', בבעלותו של יזם הנדל"ן יקי רייסנר, הינה חברת ייזום מובילה, דינאמית ומצליחה, בעלת ניסיון והתמחות בהקמת שכונות מגורים ומרכזי מסחר. במרוצת השנים צברה החברה מוניטין רב וקנתה את שמה בענף הנדל"ן ובקרב רוכשי הדירות והנכסים, בזכות העוצמה, החדשנות, האמינות והעובדה כי כל פרויקט של החברה הופך לסיפור הצלחה. בשנים האחרונות הקימה החברה פרויקטים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים, שכונות מגורים הכוללות פיתוח סביבת מגורים יוקרתית ומפנקת ומרכזי מסחר ומשרדים, ביניהם ניתן למנות את שכונת 'מרום שיר' בגבול בני ברק - רמת גן, מרכז רייסדור באלעד, song towers בגבעת שמואל, שיר בחריש ועוד. המקצועיות הבלתי מתפשרת, השאפתנות, ההקפדה על איכות בסטנדרטים גבוהים, עד לפרטים הקטנים, כמו גם העמידה האדוקה בלוח הזמנים, היחס האישי והשירות הפרטני, הפכו את החברה למודל לחיקוי בענף ייזום הנדל"ן בישראל!

צור קשר

שימו לב! יש למלא יצירת קשר עם הפרטים המדויקים התואמים להרשמתך להגרלה:
* שדות חובה

מצדה 7, בני ברק
מגדל בסר 4

*3888
תפריט נגישות